METSO MINERALS, s.r.o.

Stěhování stroje z Finska do ČR

Realizace: 10/2011-02/2012
Pracovní rozsah:

 • Demontáž stroje ve Finsku
 • Nakládka stroje
 • Přeprava do ČR
 • Montáž stroje v ČR
 • Uvedení do provozu

 

Generální oprava karuselu SK25 A

Realizace: 10/2012-05/2013
Pracovní rozsah:

 • Demontáž stroje
 • Transport stroje do haly VTL Blansko
 • Generální oprava podskupin stroje v hale VTL Blansko
 • Nové odměřování
 • Nová elekitroinstalace
 • Montáž v hale zákazníka
 • Uvedení do provozu

Refresh karuselu SK16

Realizace: 04/2014-08/2014
Pracovní rozsah:

 • Částečná demontáž stroje
 • Střední oprava mechanické části stroje
 • Nové odměřování
 • Nová elektroinstalace
 • Generální oprava hlavního motoru
 • Úprava hlavního motoru-nový snímač otáček
 • Nový nátěr stroje
 • Zpětná montáž
 • Uvedení do provozu

Refresh karuselu SK12

Realizace: 07/2014-12/2014
Pracovní rozsah:

 • Částečná demontáž stroje
 • Střední oprava mechanické části stroje
 • Oprava poškozené elektroinstalace
 • Nový nátěr stroje
 • Zpětná montáž
 • Uvedení do provoz

Refresh karuselu SK25

Realizace: 12/2014-02/2015
Pracovní rozsah:

 • Částečná demontáž stroje
 • Střední oprava mechanické části stroje
 • Oprava poškozené elektroinstalace
 • Generální oprava hlavního motoru
 • Úprava hlavního motoru-snímač otáček
 • Úprava v rozvaděči-nový frekvenční měnič s příslušenstvím
 • Nový nátěr stroje
 • Zpětná montáž
 • Uvedení do provozu

 

Kontaktujte nás

VTL Blansko, a.s.
 
Blanenská 1321/47
664 34 Kuřim
Česká Republika
 
Tel: +420 734 315 101
E-mail: Poslat email / send email