PROGRAM PRODUKCYJNY

Program produkcyjny

 

       Do produktów spółki VTL Blansko, a.s., należą przede wszystkim ciężkie, pionowe tokarki karuzelowe. VTL Blansko, a.s. posiada własne zaplecze, umożliwiające nie tylko  ciągły rozwój produktów, ale również realizację w formie procesu produkcyjnego oraz montażowego.

      Nasza spółka zapewnia wyposażenie maszyny w ramach jej uzbrojenia. Oferujemy również poszerzenie wyposażenia zarówno pod względem zwiększenia możliwości technologicznych, jak również zwiększenia zakresu roboczego. Do takiego wyposażenia należą przede wszystkim ciężkie głowice do tokarek, uchwyty narzędzi oraz urządzenia szlifujące.

Dokładne informacje o naszych możliwościach produkcyjnych znajdują się tutaj: