Modernizace strojů

Opravený jako nový

Zákaznící, kteří nám důvěřují

Provádíme modernizace a generální opravy těžkých obráběcích strojů, především karuselů, ale také otočných stolů, a to jak karuselovacích, tak polohovacích jako příslušenství k portálovým frézkám a horizontálním vyvrtávačkám.

Snižujeme ekologickou zátěž i finanční náklady související s pořízením nového stroje.

Využitím původních poctivých odlitků zaručujeme tuhost a tvarovou stálost základní stavby stroje.

Po námi provedené modernizaci dosahují stroje přesnosti nových strojů.

Nabízíme širokou škálu příslušenství pro stroje.

Vždy plně respektujeme požadavky a přání našich zákazníků.

S našimi komplexními službami v oblasti modernizací vdechneme nový život vašim vysoce výkonným strojům.

Náš tým zkušených techniků pečlivě posoudí vaše stroje a navrhne plán modernizace na míru, aby zvýšil jejich výkon, spolehlivost a bezpečnost. Od upgradů řídicího systému až po vylepšení skupin stroje a dovybavení nejnovějšími technologiemi zajišťujeme, aby vaše stroje fungovaly v plném rozsahu a byly v souladu s moderními průmyslovými standardy.

Kvalita

Spolehlivost

Přesnost

Flexibilita

Modernizace svislých soustruhů - karuselů, otočných stolů a dalších strojů

Modernizace zahrnuje mechanickou, hydraulickou i elektrickou část stroje.

Proč je lepší modernizace než nový stroj

1.

Finanční aspekty: Modernizace jako ekonomická volba

Pro těžké obráběcí stroje platí, že modernizace stávajícího vybavení často přináší značné úspory oproti nákupu zcela nového stroje. Investice do nové technologie může být nákladná a nemusí být vždy nejlepší volbou, zejména pokud stávající zařízení stále splňuje požadavky vaší firmy. Modernizace umožňuje aktualizovat a vylepšit existující systémy bez zbytečného finančního zatížení.

2.

Rychlá implementace: Modernizace jako klíč k okamžitému zdokonalení

Čas je klíčovým faktorem ve světě podnikání. Modernizace umožňuje rychlé a efektivní zlepšení výkonu a funkcí stávajícího zařízení bez čekání na dodávku a instalaci nového stroje. To může být klíčové, pokud je rychlost implementace nezbytná pro vaši firmu.

3.

Udržitelnost a environmentální ohledy: Modernizace jako ekologická volba

V době rostoucího důrazu na udržitelnost je modernizace příznivá z hlediska environmentálních dopadů:

  • Není třeba vyrábět nové těžké odlitky, jejichž produkce je energeticky náročná
  • Po modernizaci dojde k úspoře elektrické energie
  • Modernizovaný stroj se většinou staví na stávající základ
  • Využíváním stávající infrastruktury a minimalizací odpadu přispíváte k ochraně životního prostředí.
4.

Zachování know-how a odbornosti: Modernizace jako podpora pracovních sil

Modernizace umožňuje udržet a rozšířit odborné znalosti a dovednosti pracovníků, kteří jsou obeznámeni se stávajícím zařízením. To snižuje náklady na školení nového personálu a zajišťuje kontinuitu pracovního procesu.

Případové studie

Modernizace otočného stolu ŠKODA E20

Doosan Škoda Power s.r.o.

Modernizace strojů
Modernizace svislého soustruhu SKQ 8 na CNC provedení

MEZ, a.s. Nedvědice

Modernizace strojů
Modernizace otočného stolu

ČKD Blansko Holding, a.s.

Modernizace strojů

Časté otázky

Proč modernizovat těžký obráběcí stroj?

Modernizace zvýší produktivitu, zlepší přesnost a umožní využívání moderních technologií, což v konečném důsledku zvyšuje konkurenceschopnost a snižuje náklady na provoz.

Jaké jsou hlavní výhody modernizace?
  • Zvyšuje efektivitu a přesnost obráběcích operací;
  • Prodlužuje životnost stroje;
  • Umožňuje integraci nových technologií, jako jsou CNC systémy nebo monitorovací systémy.
Jaký je rozpočet pro modernizaci?

Náklady na modernizaci jsou podstatně nižší než na pořízení nového stroje. Liší v závislosti na konkrétních požadavcích a rozsahu práce. Důležité je zahrnout náklady na nové technologie, práci, školení a případné odstávky ve výrobě.

Jaký typ modernizace je nejvhodnější pro můj stroj?

Vždy připravujeme řešení na míru podle požadavků zákazníka. Rozsah modernizace závisí na stávajících nedostatcích vašeho stroje. Modernizací vyřešíme nejčastější potíže. Může tak jít o generální opravu mechanické části stroje, zvýšení stávající přesnosti, výměnu ovládacího nebo řídicího systému, přidání nebo modernizaci vybavení stroje či úpravu jeho součástí.

Jaký je časový rámec pro modernizaci?

Opět závisí na rozsahu práce. Drobnější modernizace mohou být dokončeny během několika týdnů, zatímco rozsáhlejší projekty mohou trvat několik měsíců. U těžkých obráběcích strojů, jakými karusely jsou, je modernizace většinou rychlejší variantou než pořízení nového stroje, kde se na dodávku může čekat 1,5-2 roky.

Kdo provede modernizaci?

Nejlépe my! Naše firma se specializuje na modernizaci obráběcích strojů. Jsme schopni provést kompletní modernizaci po od mechaniky přes hydrauliku až po nový CNC systém. Komplet!

Jaký bude vliv modernizace na výrobní proces?

Modernizace by měla zlepšit výrobní procesy, zkrátit doby odstávek a zvýšit výkon, přesnost, rychlost a spolehlivost stroje.

Budou potřeba dodatečná školení pro obsluhu nového vybavení?

Ano, pravděpodobně bude nutné poskytnout školení pro operátory a údržbáře, aby se seznámili s novým vybavením a technologiemi.