Specializovaný servis

Zákaznící, kteří nám důvěřují

Vaše obráběcí stroje zaslouží jen to nejlepší, a my vám přinášíme kvalifikovaný servis na míru.

S naším týmem odborníků se můžete spolehnout na precizní a efektivní údržbu a opravy Prodlužte životnost a minimalizujte výpadky díky našemu profesionálnímu přístupu k servisu obráběcích strojů. Spolehněte se na nás a udržujte své podnikání v pohybu s optimální funkčností vašich zařízení.

Kvalita

Spolehlivost

Přesnost

Flexibilita

Specializovaný a kvalifikovaný servis svislých soustruhů - karuselů, otočných stolů a dalších strojů

Preventivní údržba

Preventivní údržba je klíčem k minimalizaci neočekávaných poruch a maximalizaci životnosti vašich strojů. Nabízíme programy proaktivní údržby šité na míru specifickým potřebám vašich vysoce výkonných vertikálních soustruhů. Náš tým provádí pravidelné kontroly, mazání a výměny opotřebovaných součástí, aby byly vaše stroje v optimálním stavu. Řešením potenciálních problémů dříve, než eskalují, vám pomůžeme vyhnout se nákladným prostojům a zachovat nepřerušovanou výrobu.

Preventivní servis obráběcího stroje je klíčový pro udržení optimálního výkonu a prodloužení životnosti zařízení. Zde jsou některé důvody, proč je důležité pravidelně provádět preventivní údržbu:

1.

Prevence výpadků:

Pravidelný servis může odhalit potenciální problémy a řešit je dříve, než se stane něco vážného. To snižuje riziko neočekávaných výpadků, což může vést k neplánovaným prodlevám ve výrobě.

2.

Optimalizace výkonu:

Preventivní údržba zahrnuje kontrolu, seřízení a nastavení zařízení na optimální výkon. Tomůže zlepšit přesnost, rychlost a celkový výkon obráběcích strojů.

3.

Prodloužení životnosti stroje:

Pravidelný servis může zabránit opotřebení a poruchám, což v konečném důsledku prodlužuje životnost obráběcího stroje. To může být klíčové pro ochranu investice do dražších zařízení.

4.

Snížení nákladů na opravy:

Opravy provedené během preventivní údržby mohou být méně nákladné než opravy v případě velké poruchy. Pravidelný servis tak může přispět k celkové úspoře nákladů.

5.

Bezpečnost práce:

Důkladný servis může identifikovat potenciální bezpečnostní problémy a zajistit, že stroj splňuje všechny bezpečnostní normy. To chrání nejen stroj, ale i zaměstnance, kteří s ním pracují.

6.

Optimalizace spotřeby energie:

Správně udržované obráběcí stroje mohou být energeticky efektivnější. Preventivní servis může zahrnovat kontrolu a úpravy, které pomohou snížit spotřebu energie.

Celkově lze říci, že pravidelný preventivní servis je investicí, která se vyplácí v dlouhodobém horizontu, zajišťující spolehlivý a efektivní provoz obráběcích strojů.

Případové studie

Stěhování a generální oprava svislého soustruhu SKJ 25-50

Howden ČKD Compressors s.r.o., Nehvizdy

Specializovaný servis

Časté otázky

Jak často by měl být obráběcí stroj servisován?

Četnost servisu závisí na typu stroje, jeho provozním režimu a intenzitě používání. Obecně se doporučuje pravidelný preventivní servis alespoň jednou za rok.

Jaké jsou příznaky potřeby servisu?

Snížení výkonu, neobvyklý hluk, vibrace, nedokonalé výsledky obrábění a opakující se poruchy jsou signály, že stroj vyžaduje servisní zásah.

Co zahrnuje preventivní servis?

Pravidelný servis obvykle zahrnuje kontrolu všech funkcí stroje, ověření přesnosti a kalibrace stroje, kontrolu elektrické výzbroje, elektronických systémů, fluidních systémů a návrh na opravu nebo výměnu opotřebovaných součástí.

Mohu provádět jednoduché údržbové úkony sám?

Některé údržbové úkony, jako je čištění nebo mazání, můžete provádět sami. Avšak složitější opravy a nastavení by měl provádět kvalifikovaný technik.

Jak vybrat servisního technika?

Doporučujeme vybrat kvalifikovaného technika s odpovídajícími zkušenostmi v oboru. Zkuste se informovat o reputaci servisní firmy a konzultovat s ostatními uživateli.

Je možné upgradovat starší obráběcí stroje?

Ano, starší stroje lze upgradovat generální opravou nebo modernizací, aktualizací softwaru nebo výměnou některých součástí, což může zlepšit jejich výkon a schopnosti.

Jak minimalizovat výpadky stroje?

Pravidelný preventivní servis, dodržování doporučení ohledně údržby a školení obsluhy mohou výrazně minimalizovat výpadky a prodloužit životnost stroje.