Kde máme zkušenosti

V oborech, kde je zapotřebí vysoká míra přesnosti obrobků

Zejména v odvětvích, kde se pracuje s nadrozměrnými a objemnými kovovými dílci.

Kolejová vozidla

Pro výrobu a údržbu kolejových vozidel jsou potřeba přesné a spolehlivé stroje. Naše vertikální soustruhy umožňují výrobu součástí pro kolejová vozidla s vysokou přesností a kvalitou.

Papírenský průmysl

Vertikální soustruhy jsou klíčové pro výrobu a údržbu válců, lisů a dalších součástí pro papírenský průmysl. Naše technologie umožňují výrobu těchto komponent s vysokou přesností a opakovatelností.

Vzduchotechnika

Pro výrobu ventilátorů, kompresorů a dalších zařízení pro vzduchotechniku jsou potřeba přesné a spolehlivé stroje. Naše vertikální soustruhy poskytují výrobcům nástroje pro efektivní výrobu.

Petrochemie

V petrochemickém průmyslu je klíčová odolnost a chemická stabilita zařízení. Naše vertikální soustruhy umožňují výrobu a renovaci součástí pro petrochemická zařízení s vysokou přesností a kvalitou, což přispívá k bezpečnému a spolehlivému provozu.

Slévárenství

Vertikální soustruhy jsou nezbytné pro přesnou úpravu a dokončení slévaných forem a součástí. Naše technologie umožňují slévárnám dosahovat požadovaných rozměrů a povrchových úprav s vysokou přesností a opakovatelností.

Hutnictví

V hutnictví je důležitá schopnost zpracovávat velké kusy kovu s vysokou přesností. Naše vertikální soustruhy poskytují hutníkům nástroje pro výrobu a renovaci součástí pro hutní zařízení s vysokou efektivitou a přesností.

Lodní průmysl

Pro výrobu a renovaci součástí pro lodě jsou potřeba robustní a spolehlivé stroje. Naše vertikální soustruhy jsou schopny zpracovávat velké kusy materiálu s vysokou přesností, což je klíčové pro výrobu kvalitních a odolných námořních komponent.

Letecký průmysl

V leteckém průmyslu je klíčová přesnost a odolnost zařízení. Naše vertikální soustruhy umožňují výrobu a renovaci součástí pro letadla s extrémní přesností a opakovatelností.

Těžební průmysl

Vertikální soustruhy jsou nezbytným nástrojem pro výrobu a renovaci součástí pro těžební zařízení, jako jsou vrtné hlavy, pumpy a další komponenty. Naše technologie přispívají k zajištění spolehlivosti a výkonnosti těžebních operací.

Ekologie

Snažíme se o minimalizaci odpadu a energetické náročnosti výrobního procesu. Naše vertikální soustruhy umožňují efektivní výrobu a renovaci ekologicky šetrných zařízení pro recyklaci odpadů, či výrobu součástí pro zařízení na obnovitelné zdroje energie.

Energetika

V energetickém sektoru je klíčová spolehlivost a efektivita zařízení. Naše vertikální soustruhy umožňují výrobu a renovaci součástí pro elektrárny a jiná energetická zařízení s vysokou přesností a opakovatelností, což přispívá k bezpečnému a účinnému provozu.

Těžké strojírenství

Naše firma poskytuje špičkové vertikální soustruhy, které jsou klíčovými nástroji pro výrobu složitých součástí pro těžké strojírenství. S našimi technologiemi mohou výrobci zefektivnit výrobní procesy a dosáhnout vyšší přesnosti a kvality výsledných produktů.

Kvalita

Spolehlivost

Přesnost

Flexibilita

Při spolupráci se můžete spolehnout na profesionální přístup